Communiceren vs Samenwerken met Tussenpartijen

Als zelfstandige is het soms lastig om een nieuwe opdracht te krijgen bij overheidsinstellingen doordat we te maken hebben met aanbestedingen waardoor zelfstandigen niet of nauwelijks meer rechtstreeks in aanmerking kunnen komen voor een opdracht. Je staat dus vaak achteraan in de rij en kan pas het vliegtuig verlaten als anderen al eerder van boord zijn. Soms kom je zelfs te laat bij de gate aan en zijn anderen je voor via brokers die rechtstreeks met beslissers al van tevoren weten wie ze willen plaatsen en is het plaatsen van een advertentie vaak alleen nodig om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Meestal is de stoel al vergeven. Ook de interviews die volgen met eventuele kandidaten voor de rol zijn vaak puur voor de vorm.

Als je wordt benadert door diverse tussenpartijen kan het zelfs zo zijn dat deze weer met een andere partij zaken doet. In de communicatie met deze partij wordt dit vaak in het begin niet gecommuniceerd. Je ziet dus de echte tussenpartij niet meer want die is al uitgestapt en onderweg naar de volgende opdrachtgever. Het is dus voor zelfstandigen in sommige gevallen noodzakelijk om goed met de tussenpartijen te schakelen die vooraan in het vliegtuig zitten. Wat lastig is dat vele zelfstandigen geen zicht hebben op die partijen die de opdrachtgever rechtstreeks kunnen benaderen. Er zijn vele partijen die vissen in de grote vijver voor 1 opdracht en vele gevallen is dit de invulling van 1 rol en niet een compleet team.  Daarbij is het ook nog eens zo dat wanneer je specifieke vragen hebt als zelfstandige over het project waar de opdrachtgever iemand voor zoekt deze vaak niet snel beantwoord wordt.  Laat duidelijk zijn dat ik de tussenpartijen zeer waardeer. Echter zijn er ook enkele die ik wat wil meegeven.

Al jaren wordt er nadrukkelijk gesproken over communicatie en samenwerking tussen zelfstandigen en tussenpartijen. Laat dat nou twee kenmerken zijn die zeer belangrijk zijn en waar het vaak mis gaat. Succes komt nooit alleen daar heb je ook anderen voor nodig. Om dat te bewerkstelligen zal je met elkaar moeten communiceren. Nu ga ik hier geen les geven over wat communicatie is want dat weten we wel. Het is niets anders dan zenden en ontvangen en zorgen dat we elkaar begrijpen. Zo simpel is dat. Samenwerken houd in dat er twee partijen zijn die iets willen. Het zogenaamde gemeenschappelijke belang. Zo wil een opdrachtgever iemand inhuren vanwege zijn specifieke kennis, kan de tussenpartij iemand niet uit de eigen pool inzetten dan richt deze zich op de freelance markt en dan hebben we de freelancer zelf. Als we goed samenwerken en communiceren komen we feitelijk tot een situatie die voor alle partijen werkt. Zo simpel is dat zou je zeggen. De een wil wat en de ander gunt iets. Bij veel freelancers gaat het mis doordat die handelen vanuit het principe het is geven en nemen. Je kunt niet iets nemen waar je geen grip op hebt. In de zakelijke wereld gaat het dan ook om geven
en gunnen.

De afgelopen jaren maak ik met enige regelmaat mee dat zodra je beschikbaar komt je naast je netwerk, die je een warm hart toedraagt, het ook voorkomt dat je nog andere bronnen aanboort. En dan zie je een situatie ontstaan waarbij communicatie soms niet altijd aanwezig is. Men zoekt dus naar kennis, kunde en ervaring om die in te zetten bij een klant en daarmee zoekt men naar samenwerking. Echter zodra je reageert op een opdracht zou je verwachten dat de desbetreffende partij communiceert. Dit gebeurt met een bevestigingsmail echter blijft het daarna vaak stil en dan moet je er of zelf achteraan. Ergens in de keten gaat het dan dus mis. En dat is waar zelftandigen vaak mee te maken krijgen en wat frustreert.

Hoe moeilijk kan het zijn om te communiceren. Ik heb ook met die bedrijven te doen omdat zij natuurlijk ongelooflijk veel reacties krijgen op een aanvraag. Echter dat weerhoud je er niet van om de kandidaten te voorzien van informatie. Let wel zodra een freelancer geselecteerd wordt verwacht deze partij wel dat mocht er iets veranderen in de beschikbaarheid dit gecommuniceerd wordt zodat men dan eventueel maatregelen kan treffen of de verwachting kan managen richting de opdrachtgever.

Wat als ik bij een opdrachtgever zou komen en ik niet zou vertellen wat ik zou doen. Hoe zou die dat vinden?  Een ding weet ik zeker, de opdrachtgever vind dat niet fijn en zal mij dan ook vervangen.

Communicatie is onontbeerlijk in een markt waar zakelijke transacties plaatsvinden. Waar mensen werken worden uiteraard fouten gemaakt zou je zeggen. Dat klopt maar waar mensen werken gelden belangen, wordt er gecommuniceerd en vind er altijd een vorm van samenwerking plaats. Zoals gezegd, succes komt nooit alleen daar heb je ook anderen voor nodig.

Waar het hier mij om gaat is dan ook dat we ons voornemen om, daar waar we samenwerken, we gaan communiceren. En of dat nu thuis, op het sportveld, op je werk of elders is. Communicatie moet altijd. Wil je verder komen dan kun je niets anders. Ik wil dan nogmaals afsluiten met waar het daadwerkelijk om draait en dat is dat succes nooit alleen komt en je daar dus echt anderen voor nodig hebt!