De finish line is niet in productiename maar Customer satisfaction

value

Veel Agile teams denken dat men klaar is als de functionaliteit in productie is genomen en is geleverd aan de gebruikers/opdrachtgevers.

In mijn optiek klopt dat niet helemaal, als we kijken naar de principes van Agile, waarbij we vooral dienen te kijken naar welke waarde we leveren voor de klant.

De klant /  opdrachtgever dient deze waarde te beoordelen alvorens functionaliteit in productie wordt genomen.

De echte definitie van DONE is in mijn optiek pas echt ingevuld als je echt spreekt over een tevreden gebruiker of opdrachtgever. Alleen zij/hij kan oordelen of datgene wat zij/hij heeft gevraagd voldoet aan de vooraf gestelde eisen.

Vaak wordt wel het uitgangspunt waardecreatie meegenomen bij de introductie van Agile Scrum, maar in werkelijkheid wordt functionaliteit vaak in productie genomen voordat de klant goedkeuring heeft gegeven aan de functionaliteit.  Het naar productie brengen van de functionaliteit is dan het doel geworden en niet waardecreatie voor de klant/gebruiker.

We zijn dan weer beland in het ouderwets denken in tijd en geld en zo snel mogelijk functionaliteit naar productie brengen met alle gevolgen van dien. Het is zeer belangrijk om de demo/review fase niet over te slaan. Pas dan kan worden besloten dat functionaliteit naar productie kan.

TIP. Zorg dat de klant/opdrachtgever betrokken wordt in zowel het begin als aan het einde van de sprint. Niets kan naar productie als de klant/gebruiker niet tevreden is over het potentieel product/functionaliteit dat in productie moet gaan. Als men niet tevreden is dan dienen er aanpassingen worden gedaan zodat de echte definitie van done kan worden gehaald.