De gebruikers zijn de belangrijkste stakeholders

ARgility begeleid ook veel Product Owners in hun rol. Deze rol is tweeledig. Enerzijds dient een Product Owner te communiceren WAT en WAAROM stakeholders bepaalde functionaliteit willen richting delivery teams. Anderzijds doet de Product Owner ook veel al aan Stakeholder management. Het communiceren en de spin in het web zijn tussen deze 2 partijen dient niet onderschat te worden.

Samen-leren-beherenIn de meeste gevallen worden Stakeholders namelijk gezien als diegene die het geld uitgeven. Een Product Owner heeft echter ook nog te maken met een andere groep die ook Stakeholder zijn, de gebruiker van het product of dienst zelf.

Deze groep, ook wel key-users genoemd, kunnen zeer goed aangeven welke gewenste functionaliteit nodig is om een dienst of product te verbeteren of te vernieuwen.  De feedback die vanuit de gebruikers komt, dient als zeer waardevol te worden beschouwd.

Key users spelen een zeer belangrijke cruciale rol in het definieren van de verbetering en/of vernieuwing van functionaliteit.

Gedurende het ontwikkelproces en testproces dient ook de key-user groep nauw betrokken te zijn, zodat gedurende de bouw van nieuwe functionaliteit meteen feedback en bijsturing kan plaats vinden. Gebruikers hebben dus een vitale rol tussen het management van een organisatie (vaak gezien als de stakeholders) en de uiteindelijke oplevering van een product of dienst. Een deel van de tijd die gebruikers dient hier dan ook aan te worden besteed. Door gebruikers deze tijd niet te geven zal deze groep niet betrokken zijn en zal het introduceren van een nieuwe functionaliteit minder snel worden geaccepteerd.

De weerstand om de nieuwe functionaliteit te gebruiken is namelijk veel minder omdat de gebruikers zelf heel veel invloed hebben gehad wanneer ze wel zijn betrokken. Ze krijgen namelijk nieuwe of verbeterde functionaliteit aangeboden die hun werk efficienter maakt.

Bij het introduceren van nieuwe functionaliteit dient ook rekening gehouden worden met daadwerkelijke toegevoegde waarde. Nieuwe functionaliteit bouwen en aanbieden wanneer deze niet of nauwelijks zal worden gebruikt is nauwelijks van toegevoegde waarde.