Focus op de Benefits in plaats van de kenmerken.

Stel dat je graag Agile Scrum wil adopteren in je organisatie en je wilt het management overtuigen om dit te gaan doen.

Wat ik vaak te horen krijg is dat het management niet in eerste instantie overtuigd is.

Dit komt voornamelijk meestal omdat men focust op de kenmerken van Agile Scrum, deze wel weet te benoemen, maar dat er niet ingegaan wordt op de benefits die het de organisatie oplevert.

Men praat bijvoorbeeld over:

  • zelforganisatie, zelfsturing
  • de verschillende rollen zoals productowner, scrummaster etc,
  • werkzaamheden worden in een timebox principe afgemaakt, etc.

Wat men namelijk doet is teveel focus op de kenmerken en niet de voordelen van de agile aanpak benoemd. (benefits)

benefit

Productowners en Scrum teams maken ook vaak dezelfde fout met de product backlog

Voorbeeld: Een kenmerk is bijvoorbeeld dat in het product ” tekstverwerker een spellchecker is ingebouwd. Een voordeel (benefit) is iets wat een gebruiker krijgt van deze functionaliteit. Door het gebruik van de tekstverwerker, krijgt de gebruiker een document vrij van spelfouten.

De spellingcontrole is de functionaliteit, foutloze documenten is de benefit die men verkrijgt door toepassen van de spellingscontrole functionaliteit.

Bij een productbacklog wil men  echter wel de stories zo klein mogelijk maken en komt men vaak uit op het omschrijven van de gewenste functionaliteit. Echter in de userstory zelf dient de benefit van deze functionaliteit ook omschreven te worden (zie userstory splitsen).  Als deze niet word benoemd kun je je afvragen of de userstory daadwerkelijk gedaan moet worden. Welke toegevoegde waarde levert de story dan eigenlijk op?

Laten we terugkeren naar de poging om Agile Scrum te gaan gebruiken in je organisatie en het management daarvan te overtuigen

Stel je voor dat je je had gericht op de voordelen van Scrum in plaats van de mogelijkheden (het benoemen van de rollen en kenmerken) ervan. Je verteld het management hoe je met de Scrum methodiek  succesvollere producten sneller en efficiënter naar de markt kan brengen, meer productievere teams creëert, een hogere kwaliteit van software oplevert, meer tevreden stakeholders, gelukkiger teams, en ga zo maar door.

Focus op de voordelen (benefits) is ook hier dus aan de orde.

(Bron Mike Cohn)