Hoe groot is het ideale Agile ScrumTeam?

Uit hoeveel teamleden moet een Agile Scrumteam bestaan?

Deze vraag krijg ik vaak als Agile Coach.

04fig01Ik adviseer vaak tussen de 7 en 9 mensen omdat dit tevens een democratisch getal is.  Als er gestemd moet worden tijdens de verschillende ceremonies kan men dus goed kiezen voor de meerderheid en eerder komen tot besluitvorming.Heel fascinerend is dat uit onderzoek blijkt dat de snelheid afneemt als er meer dan negen mensen in een team zitten. Meer mensen vertragen het team exponentieel.

Een van de oorzaken van deze vertragende werking komt doordat het aantal communicatiekanalen groter wordt als het team groter wordt.

Het effect van de groepsgrootte m.b.t het aantal communicatiekanalen wordt simpel berekend door de formule n(n-1):2

Voorbeeld 5 teamleden    5(5-1):2 = 10 communicatiekanalen.
Voorbeeld 7 teamleden    7(7-1):2 = 21 communicatiekanalen.

Stel nu dat je een team hebt van 11 teamleden dan is het aantal communicatiekanalen veel groter geworden en kom je uit op 55 communicatiekanalen.

Doordat er meer communicatiekanalen zijn bij grotere teams ontstaat ook veelal miscommunicatie.  Vaak weten we ook niet meer waar iedereen mee bezig is, het tempo verlaagt, en er wordt ook minder opgeleverd. Er lopen in grotere teamsamenstellingen teveel informatiestromen door elkaar waardoor het ook niet meer overzichtelijk is.

Mijn advies is dan ook om de teams niet te groot te maken. Hou ze klein.

Verandering van samenstelling.

Een andere vraag die me vaak wordt gesteld is of het ook mogelijk is om teams te laten veranderen van samenstelling gedurende een Agile project.

Binnen de Agile principes wordt geadviseerd om zoveel mogelijk te werken met dedicated teams. Dedicated teams zijn namelijk gedurende het project of gedurende de periode dat ze met elkaar samenwerken aan elkaar verbonden.

Het wijzigen van de samenstelling van teams door nieuwe teamleden toe te voegen en afscheid te nemen van bestaande teamleden heeft als groot nadeel dat er opnieuw verbinding moet worden gezocht.

Tijdens een oefening die ik vaak doe tijdens mijn Agile workshops wordt dit meteen duidelijk. Daarbij verander ik de samenstelling van 2 teams alleen door 1 team member te wisselen van het ene naar het andere team.

De teams mogen daarbij aangeven wie ze het liefst uit het andere team zouden willen hebben en wie ze uit het team willen laten vertrekken. Dit doet enerzijds iets met de nieuwe teamsamenstelling, maar het doet ook iets met het teamlid wat vertrekt of binnen wordt gehaald in het team. Hoe voelt deze zich, welke emoties neemt het teamlid mee naar het andere team?

Het duurt best lang en vaak gaan er een aantal iteraties overheen om weer opnieuw de verbinding te vinden. Vaak zie je dit ook gebeuren bij fusies of reorganisaties. De verbinding is voor langere tijd volledig weg en het duurt een behoorlijke tijd voordat de organisatie weer zijn draai heeft gevonden.

Wat ook voorkomt in een samenstelling van een team is dat er vaak een core team wordt gevormd en gedurende bepaalde iteraties er zogenaamde experts worden toegevoegd aan het team alleen voor die periode dat ze nodig zijn en de expertise niet in het team zelf te vinden is. Het is dan wel zo dat deze experts tijdig beschikbaar moeten worden gemaakt.

Veelal worden ScrumMasters ingeschakeld om deze experts van te voren in te plannen voor bepaalde iteraties zodat ze zich al goed kunnen voorbereiden en niet worden ingezet voor andere werkzaamheden.