Openheid

Openheid is ver te vinden. Bijna iedereen heeft wel een verborgen agenda, heeft het druk of speelt een rol. En zeker in de werksfeer wordt vaak een rol gespeeld en zijn personen niet zichzelf. Is men nog wel zo open naar elkaar toe?

Vaak worden er in organisaties ondergrondse tunnels gevonden om de dingen die geregeld moeten worden geregeld te krijgen. De harkjes (Organogrammen) waar de organisatie in is getekend is dan wel de afgesproken hiërarchie maar in werkelijkheid is er nog een andere organisatie. Vaak worden er wegen door medewerkers gevonden via andere kanalen omdat men bijvoorbeeld in een andere situatie al eens met elkaar te maken gehad hebben of gewoon weten wat men aan elkaar heeft en worden zaken gedaan of dingen geregeld zonder dat de officiële- en afgesproken communicatiekanalen worden gevolgd. Wellicht kunnen we er dan ook maar beter mee stoppen en elkaar meer gaan vertrouwen door Openheid en meer Respect voor elkaar te hebben. Dan is de weg open om echt iets voor elkaar te krijgen en samen commitment uit te spreken door elkaar simpel iets te kunnen beloven.