Is de Product Owner rol wel effectief ingevuld?

Vandaag de dag is iedere organisatie bezig met het reduceren van hun budgetten.

Veel van deze organisaties hebben het ontwikkelen van software en het testen van deze software in het buitenland belegd. Vaak is het dan ook nodig om te kiezen voor een product owner by proxy die ter plekke de stakeholders (klant) vertegenwoordigd. Wat je dan onder andere merkt is dat de communicatie tussen de echte stakeholders of klanten minder efficient verloopt.

Being-an-Effective-Product-OwnerWat je ook vaak ziet gebeuren is dat de product owner rol niet serieus (niet belangrijk genoeg) wordt genomen en dat de beschikbaarheid van de product owner voor de scrum teams niet altijd goed is ingeregeld.

De Agile regel Individuen en interacties boven Processen en tooling wordt vaak niet toegepast.

Men kiest liever voor het inregelen van tooling of een bepaald proces t.a.v bijvoorbeeld communiceren met elkaar dan het echt face to face met elkaar communiceren. Deze laatste manier heeft in meestal alle gevallen geleid tot hogere productiviteit en meer kwaliteit. Waarom dan toch tools en processen de voorkeur geven?

Als een productowner niet beschikbaar of nauwelijks beschikbaar is voor het scrumteam levert dit een enorme vertraging op en is het nauwelijks mogelijk om op een Agile (effectief inspelen op veranderingen) manier te werken.

Uit vele evaluatiesessies (retrospective) komt de klacht naar voren dat de product owner niet beschikbaar was op momenten dat het team besluiten moest nemen omdat er bijvoorbeeld nieuwe inzichten ten aanzien van werkzaamheden waren of dat er blokkades waren om verder te kunnen. Ook komt de klacht vaak voor dat product owners wel een wensenlijstje hebben voor de volgende sprint maar dat er geen aandacht is besteed aan het afstemmen met de business en dat er geen aandacht is besteed aan het prioriteren van de user stories.

In een Agile omgeving is het zeer belangrijk om de rol van ProductOwner serieus te nemen. Een goede ProductOwner krijgt ook de verantwoordelijkheid t.o.v. de Return of Investment van de op de ProductBacklog aanwezige user stories. Aangetoond is dat wanneer deze verantwoordelijkheid echt is belegd bij de ProductOwner er ook andere keuzes worden gemaakt t.a.v  de prioritering. De Nice To Haves komen dan ook steeds minder voor op de ProductBacklog.
De rol van Product owner dient serieus genomen te worden. Het is de schakel tussen de business en de scrum teams.