Real Commitment

Alle duimen omhoog is een ritueel dat ik altijd als Agile Transitie Coach graag zie aan het einde van de Sprintplanning, na een Big Room planning sessie, of bij de afsluiting van een Daily Standup. Zijn we het allemaal met elkaar eens? Staan we achter het werk dat gedaan moet worden? Geven we echt commitment als een team? Gaan we er met z’n allen voor? Geloven we in het doel en staan we er achter? Allemaal vragen die je kunt stellen als Agile ScrumMaster of als Agile Coach. Er is echter ook een valkuil. Als iedereen de duimen meteen omhoog doet, dan kun je je afvragen of dit een echt commitment is.

In echte transparante teams en – organisaties mag je namelijk alles in alle openheid zeggen en hoef je niet het zomaar het eens te zijn met een ander. Dus als je twijfelt over het werk dat gedaan moet worden, of er zijn nog te veel onduidelijkheden, of je staat er niet achter, dan moet je dat kunnen uitspreken naar de rest van het team zonder dat dat consequenties heeft.

Nu zul je wel zeggen, ja maar als ik dat iedere keer doe, dan word ik op den duur “uitgekotst” door het team omdat ik iedere keer dwarslig. Dit is een manier van zelfreflectie en angst. De vraag is of deze angst nodig is als er sprake is van een echte Agile Mindset in een organisatie. Een echt Agile team zal het juist waarderen dat je eerlijk en oprecht je mening geeft. Teams komen juist door een open en respectvolle houding naar elkaar toe tot een echt commitment. Ze beloven dan dus echt iets. Commitment dien je te geven als je er daadwerkelijk allemaal in gelooft. Om echt commitment te kunnen geven is een veilige omgeving nodig, waarin openheid en respect naar elkaar toe, essentieel is. Als deze veilige omgeving er niet is dan moet deze eerst worden gecreëerd.

Open (eerlijk) en Respectvol met elkaar omgaan dus.

Dit zijn niet voor niets belangrijke aspecten die van belang zijn bij een echte Agile organisatie een een Agile Mindset. We kunnen dan nog zo graag Agile Scrum, DevOps of andere methodieken willen invoeren; de Agile Mindset en de manier waarop we met elkaar omgaan is nog veel belangrijker. Het spel kan wel worden gespeeld en de spelregels zijn wel duidelijk, echter het spel kan pas echt gespeeld worden als men elkaar recht in de ogen kan kijken en elkaar gaat vertrouwen. Dit vertrouwen wordt gecreëerd als ook het leiderschap de teams empowered. Als dit het geval is en de teams kunnen ook vertrouwen in het leiderschap, dan pas kun je echt commitment geven. REAL COMMITMENT.