Van Chaos tot Structuur

Wanneer we Agile introduceren in organisaties worden vaak methodieken geïntroduceerd zoals Scrum, Kanban, Less etc. Wanneer men deze methodieken toepast zullen in de meeste gevallen al op korte termijn successen worden geboekt. Wat men ziet is dat er al snel iets wordt opgeleverd en niet hoeft te wachten op een …

Backlog Refinement, Just DO It….

Het continue verrijken en verfijnen van de Product backlog is enorm belangrijk binnen het Agile Scrum process. Tijdens ‘Backlog Refinement‘ (Refinement vind parallel plaats gedurende de sprints) zorgt een Scrum team ervoor dat de User stories voor de volgende sprints dusdanig goed zijn voorbereid dat deze ook uitvoerbaar zijn. Kortom, het …