Transformeren naar Agile is veel meer dan een methodiek!

Vaak zien wij dat bedrijven Agile willen gaan werken en dit dan vaak doen met behulp van de invoering van een methodiek zoals Scrum of Kanban. Deze methodieken worden dan ook vaak ten dele uitgevoerd omdat men tegen een aantal belemmeringen aan loopt die vervolgens niet worden opgelost. Doen ze …

Backlog Refinement, Just DO It….

Het continue verrijken en verfijnen van de Product backlog is enorm belangrijk binnen het Agile Scrum process. Tijdens ‘Backlog Refinement‘ (Refinement vind parallel plaats gedurende de sprints) zorgt een Scrum team ervoor dat de User stories voor de volgende sprints dusdanig goed zijn voorbereid dat deze ook uitvoerbaar zijn. Kortom, het …