Originaliteit

Hij keek rond: volgens de geanalyseerde feiten en cijfers waren de gezichten erg serieus geworden. Bepaalde bevindingen waren al bekend, maar waren nooit in deze vorm in de algemene context opgenomen. Er heerste spanning, één vonk en het zou ontploffen.

Hij bleef kalm – hij kende de dramaturgie, waarin eerst een crisis moet worden doorstaan om de euforie te creëren. Hij bleef praten. Dingen die niemand eerder had durven zeggen – omdat ze als politiek werden beschouwd. Nauwkeurig en puntig. Dan de verlossende glimlach. Hij mocht – omdat hij neutraal was en er gewoon voor ingehuurd werd … Maar dat was het niet alleen! Hij zou het kunnen doen.

Nauwkeurige formuleringen en gepaste visualisaties creëren de fijne lijn van meedogenloze, maar noodzakelijke waarheidscommunicatie. Een grondig gesloten logische keten creëert de schone scheiding van oorzaak en gevolg, doelen en paden. Het zicht op de dingen wordt duidelijk.
Een consultant is los van de dagelijkse gang van zaken.  Hij kan nieuwe, creatieve oplossingen ontwikkelen. En vervoert ze zodat ze het juiste punt raken en blijft hangen in de hoofden en in de harten van de beleidsmakers .