Wat is goed leiderschap?


Kun je de momenten tot nu toe in je beroepscarriere herinneren waarin je bijzonder gelukkig was?
Is er een leider geweest, die je de kans gaf om dit geluk te ervaren? Zo ja, wat heeft deze persoon beter gedaan dan anderen? Hoe heeft deze persoon leiding aan jou en je team waarin je werkte gegeven? Wat betekent echt goed leiderschap voor jou?

Je zult waarschijnlijk als de meeste mensen in organisaties die ik deze vraag heb gesteld komen met een antwoord zoals:

Mijn baas moedigde me aan, hij/zij stelde duidelijke doelen en communiceerde deze helder, er werd mij een goed referentiekader geboden. Er werd aandacht besteed aan ieder individu. Er werd naar mij geluisterd. Er was sprake van erkenning, we kregen het volledige vertrouwen, het team werd volledig ondersteunt, iemand verwoorde de visie en doelstellingen op een heldere manier, men stond open voor alternatieve oplossingen en we kregen waardevolle feedback.

Onlangs antwoordde iemand: “Hij gaf ons voldoende tijd”. Zou dit ook een antwoord zijn die in jouw geval ook past?
Zou je tevens kunnen zeggen dat dit precies is hoe jij als je deze kans zou krijgen zou willen leiden. Hoe kun je dagelijks als leider zeggen tegen je teams dat ze zelf over de tijd besluiten als het gaat om het leveren van gevraagde functionaliteit of producten. Zo ja, hoe kun je dit dan realiteit laten worden als je altijd al gewend bent geweest om op tijd en geld te sturen en niet op toegevoegde waarde?

Probeer leiderschap eens voor te stellen als een proces dat slechts een paar concrete en operationele stappen omvat. Dit proces moet herhaalbaar en vooral eenvoudig zijn – omdat alles wat briljant is in deze wereld in de meeste gevallen eenvoudig is. Som de vele doelen van succesvol leiderschap zoals boven genoemd eens samen in drie essentiële, ideaal concrete doelstellingen. Hoe zou je leiderschapsstijl er dan uit zien?

Bij diverse organisaties heb ik deze vraag op C-level management niveau mogen stellen. Welke van bovenstaande zijn minimaal nodig om mensen op een efficiëntere manier samen te laten werken en wat dien je dan als leider te bieden? Men komt vaak uit op de volgende 3 punten.

1. Heldere – en concrete doelen meegeven.

2. Empower 

3. Feedback geven

Door deze 3 toe te passen laat je als leider meteen zien dat je de organisatie vertrouwt in het bewerkstelligen van de gegeven doelen.

Als je maar een ogenblik instemt dat je akkoord kunt gaan met deze weliswaar sterke vermindering in een manier van leiderschap dan stel je je tevens ook kwetsbaar als leider op. In een aantal gevallen heb ik ook mogen ervaren dat men wel met deze 3 begon maar na uitblijven van resultaten toch snel terug viel in oud gedrag zoals command en control.

Welke van de drie doelstellingen denk jij dat de grootste uitdaging voor een dienend leider is?  1, 2 of 3 en waarom. Kortom wat is jouw mening?

Ik ben benieuwd naar jouw antwoorden en argumenten.