Wij in plaats van ik en jij

Als Agile coach kom ik vaak binnen in organisaties die  graag sneller willen in spelen op de klantvraag, betere kwaliteit willen bieden of efficienter willen opereren.

Daarnaast is er ook vaak aanleiding omdat men niet op tijd is met opleveren en de kwaliteit van het uiteindelijke op te leveren product niet de kwaliteit is die de opdrachtgevers hadden gewild.

Vaak wil men dan snel aan de slag met de methodiek Scrum, Kanban of Lean omdat men gehoord heeft dat deze methodieken voor de meeste organisaties die het hebben ingevoerd goed werken.

Echter het implementeren van alleen een methodiek is vaak niet het enige. Er is ook een mindset of cultuurverandering nodig in de organisatie.De Agile Mindset

De Agile methodieken zijn met name geschikt om in te voeren als men ook daadwerkelijk de mindset die erbij hoort, overneemt.

Ik spreek dan van de zogenaamde Agile Mindset waarbij de peilers (competenties) Focus, Openheid, Respect, Commitment en Uitdaging de peilers zijn waar het om draait.

Men is vaak niet gewend om eerst vragen te stellen. Men begint vaak aan een projecten of aan werkzaamheden die van te voren eigenlijk niet helder zijn uitgelegd.

Vaak krijgt de opdrachtgever wanneer iets opgeleverd moet worden dan iets wat niet gevraagd is.

Duidelijkheid en helderheid vooraf is dan ook gewenst.

Als eenmaal het commitment deel is uitgelegd in de awareness sessies die ik als Agile coach geef,  is er ineens vaak wel begrip voor het feit dat je ook best wel eens “Nee” mag zeggen.

Immers, het is toch logisch als iets onduidelijk is, dat men het dan eerst duidelijker moet maken.
De antwoorden op de vragen waarom je iets wil  (de benefits die je ermee wil bereiken) en de acceptatiecriteria (voorwaarden)
die daarbij horen zijn daarbij van essentieel belang. Als deze niet aanwezig zijn dan is er geen of nauwelijks reden om te starten met de werkzaamheden.

image1.jpgIk , Jij en Wij

Wat ook op valt in de eerste bijeenkomsten is dat men voornamelijk gewend is om te communiceren in een ik en jij vorm. Wat ik veelal probeer uit te leggen is dat er een echt team gevoel moet worden bewerkstelligd en dat het raadzaam is om te komen tot een WIJ gevoel. Commitment geef je als een team en niet als een individu.
Als er namelijk daadwerkelijk een WIJ gevoel is en wordt gecommuniceerd in een WIJ vorm dan is het ook makkelijk om als team achter iets te kunnen staan.Luisteren

Daarnaast is luisteren ook iets waar ik op stuur.

Ik probeer  altijd aan te geven dat je moet luisteren naar wat er gezegd is, maar dat je ook moet luisteren wat er niet gezegd is.

Met name datgene wat er niet gezegd is, is vaak handig, omdat deze informatie belangrijk is voor het verbeteren van het team.
Een groep mensen moet namelijk altijd aan elkaar wennen voordat het echt een team kan worden. (vorming)

Daarom durft men vaak in het begin nog niet alles tegen elkaar te zeggen. Doordat er steeds meer openheid, respect en focus komt gedurende de itteraties en een team wordt gevormd (vorming fase) zal er steeds meer en open naar elkaar worden gecommuniceerd.

Dit open communiceren is te stimuleren door de teams met name te laten sturen op het WIJ gevoel en ze daar als Agile Coach op aan te spreken.

Wij geven commitment, Wij beloven, Wij gaan ervoor, Wij helpen elkaar, etc.